۲۹ دی ۱۳۸۶

جملات زیبا و متفاوت

کسی که بی هوا وارد اتاق میشه زود خفه میشه

- اگر جوگیر نشی بازم خفه میشی


- اگر یار در خانه باشد، و تو گرد جهان بگردی پس یا خونتون خیلی بزرگه یا کوری نمی بینی


- آب که از سر گذشت یک وجبش صد تومن صد وجبش سیصد تومن


- کسی که هدف نداشته باشد هدف هم او را ندارد


- شتر سواری که دولا دولا باشه کمر آدم سه لا سه لا می شه


- برای رسیدن به موفقیت باید پله پله بالا بری و بعد از بالا خودتو پرت کنی پایین


- سختی های زندگی خیلی سخت تر از اونیه که فکرشو بکنی


- مردان سخت کوش زن گیرشون نمیاد الکی خودکشی نکنند


- کسی که لای پنبه بزرگ شده باشه لای دستمال کاغذی دفن میشه


- مرگ چیزی نیست جز مردن