۳۱ مرداد ۱۳۸۷

فاکتورهای زندگی

...
زندگی مجموعه ای از اتفاقات است در یک فرمول خیلی پیچیده

یک فاکتور اتفاقی به اسم شانس در این فرمول بین انسان ها پخش شده است

فاکتور انتخاب به طور مساوی پخش شده اما توسط دیگران ممکن است محدود شود!

فاکتور عقل تحت تاثیر فاکتور فکر و یا محیط اطراف می باشد

فاکتور فکر فقط توسط خود شخص قابل افزایش است
...

شانس بیشتر + عقل بیشتر+ فکر بهتر = خوشبختی بزرگ
شانس کمتر + عقل بیشتر+ فکر بهتر = سختی و رنج و عذاب
شانس کمتر + عقل کمتر + فکر کمتر = خوشبختی کوچک
شانس بیشتر + انتخاب نامحدود + فکر کمتر = نادانی و خوش شانسی
و ....

انتخاب

یکی از دوستا خیلی وقت پیش جمله قشنگی بهم گفت

بعضی چیزا به دست آوردنیه و بعضی چیزا داشتنی!

اینو در مورد ازدواج گفت و اینکه به دنبال چیزای به دست آوردنی توی انتخابت نباشی.
پول، خونه، ماشین، مدرک، شغل کلاس بالا(!) و خیلی چیزای دیگه رو میشه هر چند با سختی به دست آورد ولی اخلاق مورد علاقه و خصوصیات غیر مادی رو باید طرفت داشته باشه و به دست آوردنی نیست. البته به نظر من اینا رو هم میشه به دست آورد ولی به دست آوردن اونا کار هر کسی نیست! در واقع تغییر دادن آدما کار عملی نیست مگر اینکه خودشون بخوان.