۲۲ آذر ۱۳۸۷

عشقت رو نشون بده

Artist: Robin S Paroles
Title: Show Me Love

Ahhh... Yeah yeah
You’ve got to show me love

Heartbreaks and promises, I’ve had more than my share
بیشتر از توانم گذاشتم، قلب شکستن ها و قول و قرارها
I’m tired of giving my love and getting nowhere, nowhere
خسته ام از اینکه عشقم را اظهار کنم و به هیچ جا نرسم
What I need is somebody who really cares
فقط به کسی نیاز دارم که واقعا اهمیت بده
I really need a lover, a lover who wants to be there
فقط یک عاشق نیاز دارم، عاشقی که بخواد همیشه باشه
It’s been so long since I touched a wanting hand
خیلی وقته که دستی رو لمس نکردم
I can’t put my love on the line, that I hope you’ll understand
نمی تونم عشقم رو در خطر قراربدم و امیدوارم که اینو درک کنی

So baby if you want me
اگر منو می خوای
You’ve got to show me love
باید عشقت رو به من نشون بدی
Words are so easy to say, oh ah yeah
بله، حرف زدن خیلی آسونه
You’ve got to show me love
باید عشقت رو نشون بدی

I’m tired of getting caught up in those one night affairs
خسته ام ازینکه به دنبال شبهای عاشقانه باشم
What I really need is somebody who will always be there
چیزی که نیاز دارم اینه که کسی همیشه اینجا باشه
Don’t you promise me the world, all that I’ve already heard
نمی خواد بهم قول بدی که دنیا رو برای من میاری که بارها اینو شنیدم
This time around for me baby, actions speak louder than words
این دفعه صدای عمل بلندتر از صدای کلمات به گوش من میرسه
So if you’re looking for devotion, talk to me
اگر دنبال عشق و صمیمت هستی با من حرف بزن
Come with your heart in your hands
وقتی میایی پیشم قلبت توی دستات باشه
Because my love is guaranteed
چون عشق من تضمین شده س
....
.
.
There’s nothing that you can tell me
دیگه حرفی برای گفتن نیست
You’ve got to show me love
باید عشقت رو بهم نشون بدی
There’s only one key to my heart
فقط یک کلید برای قلبم هست
You’ve got to show me love
باید عشقت رو بهم نشون بدی

Show me, show me baby
You’ve got to give it to me, give it to me, give it to me yeah
I don’t want no fakes, don’t want no phoney
I need you love
Show me, show me, show me baby
Give it to me, give it to me
I am not a toy, I’m not a play thang
You’ve got to understand

If you’re looking for devotion, talk to me
Come with your heart in your hands
Because me love is guaranteed...
Yeah yeah yeah yeah yeah

این آهنگ را از اینجا دانلود کنید