۱۱ آذر ۱۳۸۶

زلزله

هیچ کجا بهتر از خونه آدم نیست توش راحتی و استراحت می کنی. اما اگه زلزله بیاد ! فرار می کنی تو خیابون اون موقع می ترسی که برگردی تو خونه!!! عجب گیری کردیما باباجون تو اون شرایط تازه آدم می خواد بره تو خونه استراحت کنه حالا چه موقع زلزله بود

هیچ نظری موجود نیست: