۱۹ تیر ۱۳۸۶

شعر از خودم

دلم تنگه قد یه کوزه
چرا میشم من هی رفوزه!
چو دردی به درد آورد روزگار
قرار و مرار همرو بزار کنار
چو حیوانات دریایی و آبزی
دور کلاش قرمزی
بهایم خموشند و گویا بشر
زبان وی جدا کردس به شر
چو همواره گویی که مردم بدن
مبر زن که نامت چو شیرزن برن
تو کز محنت دیگران بی دلیل
بکوبی بر سر این شلیل!!!
مگر تو نداری عقل و هوش
که باشد تو را وصف موش!
خوشا آن که اسفندیار
بزد بر سر او همچو خیار
به ناگه به دور سرش
تو گویی که گنجشک می چرد
برو با بزرگتر بیا چو باد
که رستم بود نزدیک یافتاباد
چنان بر کشد نعره سهمگین
تو گویی که بمب اتم در زمین
غنی سازی آغاز کند چو باد
مگر سانتریفوژ ندیدی ای عماد
مزن بر سر ناتوان دست به زور
که موری بیش نیستی ای بلور
برو کار می کن مگو چیست کار
کروب و این حرفا که نشد ابتکار
مگر من چقدر وقت داشتمی
که اینجا نویسم شعر ماندگار
محمد نگو چون دلم تنگ بید
زنم زیر گریه چونان ابر بهار

اعتراض وارد نیست

آقا جان یکی اومده داد و بیداد و فحش و فحش کاری که چرا هر چی اینجا مینویسی توی سایت کلوب دات کام هم هست خوب بابا من که بیکار نیستم از صب تا شوب بشینم بنویسم که !!! میام یه چرنگ پرنگی اینجا مینویسم بعدش هم کپی می کنم اون ور که اونام ببینن دیگه چرا فحش میدی خوشت میاد من بهت بگم ... و ... نه خدایی خوشت میاد

بی عنوان

می گن مرغ یه پا داره ولی دروغ می گن چون من شتر هایی دیدم که در خواب پنبه دانه می خوردن تازه شما نمی تونی شتری پیدا کنی که دم هر خونه ای بگیره بخوابه
اصلا این مردم زده به سرشون اخه مگه میشه کسی به کسی اسب پیش کش کنه چه برسه که بخوای دندوناش رو بشمری اصلا مگه طرف بیکاره که بخواد این کار رو بکنه چرا وقتی چیزی رو نمی دونن هی به کار می برن هی می گن مال بد بیخ ریش صاحابشه اگه صاحبش ریش نداشت چی؟ اصلا مگه فیل جرات داره که یاد هندستون بکنه کدوم آدمی رو دیدید که هندونه رو زیر بغلش بگیره ، از محالاته
اصلا چرا ما ایرانیا تا یه چیزی میشه انرژی هسته ای رو که حق مسلم ماست می کشیم وسط؟ ها چرا؟ اصلا مگه دیگ میتونه با یه دیگ رو سیاه دیگه حرف بزنه !!! اگه در دیزی بازه این ربطی به حیای گربه بدبخت نداره صاحبش ... کرده درش رو باز گذاشته!!! چرا همه چی گرون شده ولی هنوز سفید قیمتش صد تومنه و سرخ و سفید هم سیصد تومنه ولی کسی که سبزه باشه هر قیمتی می ارزه؟؟؟ چرا وقتی که سر سبز زبان سرخ رو به باد میده هیش کس صداش در نمیاد ولی کافیه بگی بالای چشت ابرو ئه اون موقع خر بیار و باقالی بار کن ببر شهر بفروش کیلویی خدا تومن

۱۲ تیر ۱۳۸۶

سهمیه بندی بنزین

بنزین هواپیما نیز سهمیه بندی شد
هواپیماهای بویینگ روزی 4 لیتر
هواپیماهای توپولف چون توپول مپل هستن روزی 6 لیتر
هواپیماهای ایرباس روزی 3 لیتر باید به اداره بنزین و آتا اشغال های نفتی ارسال کنن
هواپیماهای فوکر هم به مقدار فراوان بنزین در اختیارشون هست تا خدای نکرده چپه نشن
هواپیماهای متفرقه نیز روزی 3 و نیم لیتر
چرخبال ها هم یه جوری باید بنزین خودشونو از هواپیماهای اطراف تهیه کنن