۳۱ مرداد ۱۳۸۷

فاکتورهای زندگی

...
زندگی مجموعه ای از اتفاقات است در یک فرمول خیلی پیچیده

یک فاکتور اتفاقی به اسم شانس در این فرمول بین انسان ها پخش شده است

فاکتور انتخاب به طور مساوی پخش شده اما توسط دیگران ممکن است محدود شود!

فاکتور عقل تحت تاثیر فاکتور فکر و یا محیط اطراف می باشد

فاکتور فکر فقط توسط خود شخص قابل افزایش است
...

شانس بیشتر + عقل بیشتر+ فکر بهتر = خوشبختی بزرگ
شانس کمتر + عقل بیشتر+ فکر بهتر = سختی و رنج و عذاب
شانس کمتر + عقل کمتر + فکر کمتر = خوشبختی کوچک
شانس بیشتر + انتخاب نامحدود + فکر کمتر = نادانی و خوش شانسی
و ....

۲ نظر:

دل پاك گفت...

به نظر من شانس درجه خواستن آدمه
نوع ديدگاه آدمه
شانس هم خارج از وجود خود آدم نيست
شانس درجه خواستنه
هرچي بيشتر بخواي
هرچي توقعت بالاتر باشه
هرچي خوشبين تر باشي
خوش شانس تري!!!
اينو مطمئنم :)

دل پاك گفت...

راستي
اگر معني فارسي كامنتت رو هم بذاري منو كمتر به دردسر انداختي
:D