۲۱ دی ۱۳۸۷

حکایت

آورده اند که سلطان محمود قرضنوی فرزند سنجرالدوله سوم پسر برادر حاج کلیم اردشیر خان مغول البته دامادشون روزی رفته بودند که گل بچینند به ناگه دیدند که مردی بر زمین افتیده و تیری در وی چولسیده و خونی از وی شوریده. به سرعت دستور دادند که طبیبی بیارند و آمبولانسی و این حرفا. چو طبیب به بالای سر وی آمد بدو گفت ای مرد! البته نمی دانم منظور از بدوچه کسی بوده! شاید منظورهمون سلطان محمود قرضنوی فرزند سنجرالدوله سوم پسر برادر حاج کلیم اردشیر خان مغول البته دامادشون باشه که روزی رفته بودند گل بچینند شاید هم همون بدبختی بوذه که افتیده بوده اونجا ولی در هر صورت نکته حائز اهمیت این حکایت در این است که وی بدو گفت ای مرد! تو ندانی که نتانی که نمانی که نهانی که نرانی این موقع شب!!! طبیب این بگفت و برفت و این جمله بر وی گران آمد. البته من نمی دانم که بر وی منظور چه کسی است آیا منظور همان سلطان محمود قرضنوی فرزند سنجرالدوله سوم پسر برادر حاج کلیم اردشیر خان مغول البته دامادشون که روزی رفته بوده گل بچینه می باشد و یا همون بدبخت و بیچاره ای که افتاده بود اونجا رو زمین جون می کنده! ولی مهم اینست که این جمله بر وی گران آمده ودر نتیجه باعث ایجاد تورم شد چه تورمی! گویند که در آن موقع بود که آسمان چنان تیره و تار گشت تو گویی ماه شب چهارده دو چندان نورافشانی می کند و ستارگان چنان فرو ریختندی تو گویی که اکریل در هوا پخش کردندی و دب اکبر و دب اصغر هر دو باهم به ستیزه برخاستندی چو رستم و آرنولد و وی را خللی وارد نگشت! البته هنوز مشخص نیست که منظور از وی آیا همان سلطان محمود قرضنوی فرزند سنجرالدوله سوم پسر برادر حاج کلیم اردشیر خان مغول البته دامادشون که روزی رفته بوده گل بچینه می باشد و یا همون بدبخت فلک زده ای که رو زمین چولسیده بوده و خون ازش جاری می شده ولی آنچه که در این حکایت مهم است تورم ناشی از فروپاشی شوروی سابق است که باعث بوجود آمدن واردات و صادرات بیش از اندازه شد و پدر این مردم را در آورد و کس نداند که وی چگونه بر آن غالب گشت! هرچند معلوم نیست که آیا منظور از وی همان سلطان محمود قرضنوی فرزند سنجرالدوله سوم پسر برادر حاج کلیم اردشیر خان مغول البته دامادشون که روزی روزگاری رفته بود گل بچینه هستند یا که همون آدم فلک زده سر به هوا که روی زمین در خون خود غلطیده بود!

۳ نظر:

ناشناس گفت...

نظر های بد سازنده تر از نظر های خوبه
به نظر من اگر این مطالب قشنگ توی یک وب سایت باشه ارزش بیش تری پیدا میکنه.
اگر یک وب سایت unlimitid خواستی با من تماس بگیر.
09132162897 حمیداوی

ناشناس گفت...

MOTAFAVET.ECD.CC حمیداوی

sara گفت...

اینا رو خودت می نویسیی؟؟؟خیلی خووبببب بووددد شادددد شدم واقعاا :))))