۱۹ تیر ۱۳۸۶

بی عنوان

می گن مرغ یه پا داره ولی دروغ می گن چون من شتر هایی دیدم که در خواب پنبه دانه می خوردن تازه شما نمی تونی شتری پیدا کنی که دم هر خونه ای بگیره بخوابه
اصلا این مردم زده به سرشون اخه مگه میشه کسی به کسی اسب پیش کش کنه چه برسه که بخوای دندوناش رو بشمری اصلا مگه طرف بیکاره که بخواد این کار رو بکنه چرا وقتی چیزی رو نمی دونن هی به کار می برن هی می گن مال بد بیخ ریش صاحابشه اگه صاحبش ریش نداشت چی؟ اصلا مگه فیل جرات داره که یاد هندستون بکنه کدوم آدمی رو دیدید که هندونه رو زیر بغلش بگیره ، از محالاته
اصلا چرا ما ایرانیا تا یه چیزی میشه انرژی هسته ای رو که حق مسلم ماست می کشیم وسط؟ ها چرا؟ اصلا مگه دیگ میتونه با یه دیگ رو سیاه دیگه حرف بزنه !!! اگه در دیزی بازه این ربطی به حیای گربه بدبخت نداره صاحبش ... کرده درش رو باز گذاشته!!! چرا همه چی گرون شده ولی هنوز سفید قیمتش صد تومنه و سرخ و سفید هم سیصد تومنه ولی کسی که سبزه باشه هر قیمتی می ارزه؟؟؟ چرا وقتی که سر سبز زبان سرخ رو به باد میده هیش کس صداش در نمیاد ولی کافیه بگی بالای چشت ابرو ئه اون موقع خر بیار و باقالی بار کن ببر شهر بفروش کیلویی خدا تومن

هیچ نظری موجود نیست: