۱۲ تیر ۱۳۸۶

سهمیه بندی بنزین

بنزین هواپیما نیز سهمیه بندی شد
هواپیماهای بویینگ روزی 4 لیتر
هواپیماهای توپولف چون توپول مپل هستن روزی 6 لیتر
هواپیماهای ایرباس روزی 3 لیتر باید به اداره بنزین و آتا اشغال های نفتی ارسال کنن
هواپیماهای فوکر هم به مقدار فراوان بنزین در اختیارشون هست تا خدای نکرده چپه نشن
هواپیماهای متفرقه نیز روزی 3 و نیم لیتر
چرخبال ها هم یه جوری باید بنزین خودشونو از هواپیماهای اطراف تهیه کنن

هیچ نظری موجود نیست: