۱۹ تیر ۱۳۸۶

اعتراض وارد نیست

آقا جان یکی اومده داد و بیداد و فحش و فحش کاری که چرا هر چی اینجا مینویسی توی سایت کلوب دات کام هم هست خوب بابا من که بیکار نیستم از صب تا شوب بشینم بنویسم که !!! میام یه چرنگ پرنگی اینجا مینویسم بعدش هم کپی می کنم اون ور که اونام ببینن دیگه چرا فحش میدی خوشت میاد من بهت بگم ... و ... نه خدایی خوشت میاد

هیچ نظری موجود نیست: