۱۰ اسفند ۱۳۸۶

هرگز عصبانی نشید

دوستان سعی کنید همیشه خودتونو کنترل کنید و قدرت اینو داشته باشید که عصبانی نشید من آدم آرومی هستم و هیچ وقت عصبانی نمیشم اصن بین همه دوستام به آرومی معروفم هیچ کس تا حالا ندیده من عصبانی بشم اصلن فکر کردید من که این بحث رو ایجاد کردم واقعا عصبانی میشم! هیچ به خودتون فکر کردید که آیا عصبی هستید یا نه اصلن شما ها چرا دارید زندگی می کنید اگر همه شما جمع بشید که منو عصبانی کنید هرگز موفق نمیشید! شما فکر کردید با این کارا میتونید منو عصبانی کنید! فکر کردید! زهی خیال باطل. من از این چیزا گول نمی خورم اگر فک می کنید که میتونید منو عصبانی کنید بیخود فکر کردید اصلن شما کی هستی که بخوای منو عصبانی کنی؟ فکر کردی الکیه !!! من خیلی جلوی خودمو گرفتم و گرنه همچین میزنم فک و چونه تو پایین میارم که !!! الله اکبر !!! ببینم اصلن تو کی هستی که با من حرف میزنی !!! ولم کنید !!! تو به چه اجازه ای این حرفا رو میزنی؟!!! من پدر همتونو در میارم !! یه بلایی سرتون بیارم که نه تنها مرغا بلکه خروسای آسمون هم بزنن تو سرتون! ساکت باش !! ولم کن مرتیکه !!!! از جلوی چشام برو کنااااااار آهااااااااااااااای نفس کششششششششش ولم کنید مسخره هاااااااااااااااااااااااااا همتونو نفله می کنمممممممممممممممممم!!! ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ی ی ی ی ی ی ی ی


۱ نظر:

Smartphone گفت...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Smartphone, I hope you enjoy. The address is http://smartphone-brasil.blogspot.com. A hug.