۲۰ خرداد ۱۳۸۶

غذاهای مورد علاقه م

ماکارونی کوبیده،
آبگوشت سرخ شده،
فسنجون تبریزی،
سوپ تربچه،
سالاد قرمه سبزی،
کدو نفتی،
دلمه خیار،
شیرابی سیردانگ،
برنج خام و لبو،
سالاد چکسلواکی،
پیتزا مخسوس،
ساندویچ عدس