۲۰ خرداد ۱۳۸۶

مرو با اون یکی

دل شده يک کاسه خون
به لبم داغ جنون
به کنارم تو بمون
مرو با ديگري
اومده ديوونه تو
به در خونه تو
مرو باديگري
چشم و دلم منتظره
آه من بي اثره
دوتا چشمام به دره
که تو پيدا بشي
دل ميگه باز گريه کنم
زغمت شکوه کنم
که تو رسوا بشي

from: Sandi

هیچ نظری موجود نیست: