۲۰ خرداد ۱۳۸۶

اطلاعیه

اطلاعات اضافی من خیلی زیاد است لذا بدینوسیله به اطلاع دوستان میرساند که در صورت تمایل زیاد و اضافی به دریافت اطلاعات اضافی که اینجانبان بنا بر قانون مالیات بر درآمد اضافی که طبق اصل نود در وقت اضافه تنظیم شد و دارای بند های متعدد از جمله بند کفش و بند کیف می باشد و نیز تبصره های مختلفی به ان چسبانده شده است پس در صورت طرف مقابل سیلی نزنید که سد سیوند باعث سیلی خواهد شد که نه تنها پاسارگاد در اصفهان بلکه اهرام مصر در چین را نیز آب خواهد برد

هیچ نظری موجود نیست: